هزینه صفحه آرایی

اهداف صفحه آرایی

از اهداف صفحه آرایی کتاب این است که باعث افزایش اشتیاق خواننده در خواندن کتاب شود.و سبب شود خواننده تمرکز بیشتری بر روی محتوای کتاب داشته باشد.

نکات مهم صفحه آرایی

از نکات مهم صفحه آرایی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • طراحی زیبا و خیره کننده صفحات
  • افزایش اشتیاق خواننده و در نتیجه تمرکز بیشتر
  • دادن روح و جان به متن و نوشته

نکته ی دیگری که در صفحه آرایی بسیار مهم است استفاده از فضای سفید است که در گرافیک به “ارزش خاکستری و یا فضاهای مثبت و منفی” معروف است.استفاده بجا از فضای سفید سبب می شود متن کتاب به تعادل و توازن برسد.

لیست هزینه صفحه آرایی انتشارات بنیاد

جزییات صفحه بندی کتاب

هزینه مربوطه به ازای هر صفحه استاندارد

صفحه بندی کامل کتاب به قطع دلخواه

1075 تومان

فهرست نویسی اتومات

250 تومان

مرتب نمودن

50 تومان

پاراگراف بندی

50 تومان

جاگذاری تصاویر، جداول و نمودار

125 تومان

جاگذاری فرمول

100 تومان

اصلاح نیم فاصله

125 تومان

انتخاب قطع شامل وزیری، پالتویی، رقعی، جیبی و …

250 تومان

آماده سازی برای فیپا

125 تومان

آماده سازی برای اخذ مجوز ارشاد

125 تومان

برای اطلاع دقیق از هزینه و زمان پروژه خود با ما تماس بگیرید.

صفحه آرایی پایان نامه کارشناسی تا دکتری

جزییات تنظیم و صفحه آرایی پایان نامه

هزینه به ازای هر صفحه استاندارد

هزینه تنظیم کامل پایان نامه بر اساس شیوه نامه دانشگاه

600 تومان

مرتب نمودن متن

25 تومان

پاراگراف  بندی

25 تومان

شماره صفحه

25 تومان

فاصله چپ و راست،  بالاو پایین

25 تومان

فهرست نویسی اتومات

150 تومان

تنظیم شماره اشکال، جداول و نمودار

100 تومان

تنظیم به قالب دانشگاه

250 تومان

برای اطلاع دقیق از هزینه و زمان پروژه خود با ما تماس بگیرید.