هزینه تایپ

پروژه تایپ

انتشارات بنیاد با دسته بندی تایپیست ها نسبت به هر رشته(پزشکی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و …)، توانسته کیفیت تایپ و ویرایش را بسیار بالا برده و همچنین سرعت انجام پروژه هارا بسیار زیاد کرده است.

همچنین پروژه ها را در سه دسته عادی، معمولی و فوری قرار داده است تا شما نسبت به نیاز خود یکی از دسته ها را انتخاب کنید.

نکات مهم تایپ:

  • هر صفحه 250 کلمه می باشد.
  • کمترین تعداد کلمه 1000 کلمه می باشد

 

لیست قیمت ها

متن فارسی

 تعداد صفحات استاندارد

 زبان تایپ

 زمان تحویل عادی

 تخفیف

 هزینه تایپ برای هر صفحه استاناندارد

1 تا 10 صفحه

تا 2500 کلمه

 فارسی

  1 روزه

 0 درصد

 300 تومان

  11 تا 20 صفحه

2501 تا 5000 کلمه

 فارسی

 2 روزه

 0 درصد

 300 تومان

 21 تا 40 صفحه

5001 تا 10000 کلمه

 فارسی

3 روزه

 3 درصد

291 تومان

 41 تا 60 صفحه

10001 تا 15000 کلمه

 فارسی

 4 روزه

 3 درصد

 291 تومان

 61 تا 80 صفحه

15001 تا 20000 کلمه

 فارسی

 5 روزه

 7 درصد

 269 تومان

 81 تا 120 صفحه

20001 تا 30000 کلمه

 فارسی

6 روزه

 11 درصد

 243 تومان

 121 تا 200 صفحه

30001 تا 50000 کلمه

 فارسی

 7 روزه

 15 درصد

 267 تومان

لطفا برای اطلاع دقیق از زمان و هزینه با ما تماس بگیرید.

مواردی که شامل افزایش هزینه می شود:

مورادی که شامل افزایش هزینه می شوند

مبلغ افزایش هزینه به ازای هر صفحه استاندارد

تایپ از دست خطی که خوش خط می باشد

75 تومان

تایپ از دست خطی که بد خط است

150 تومان

کیفیت یا وضوح بد باشد

75 تومان

از 5 اصطلاح انگلیسی در هر صفحه بیشتر باشد

150 تومان

اگر متن فارسی – عربی باشد

150 تومان

حجم فایل زیاد باشد (حجم مجاز برای هر صفحه 400 کیلوبایت)

75 تومان

سوال های تستی چهار گزینه ایی

500 تومان

زمینه های تخصصی تایپ

75 تومان

زمینه عمومی تایپ

صفر تومان

لطفا برای اطلاع دقیق از زمان و هزینه با ما تماس بگیرید.

لیست قیمت جداول و نمودارها

رسم های ویژه

هزینه بابت رسم

دانلود نمونه

رسم جدول کوچک

800 تومان

به زودی

رسم جدول متوسط

1200 تومان

به زودی

رسم جدول بزرگ

2000 تومان

به زودی

رسم نمودار ساده

1000 تومان

به زودی

رسم نمودار پیشرفته

2000 تومان

به زودی

رسم اشکال ساده

1000 تومان

به زودی

رسم اشکال پیشرفته

2000 تومان

به زودی

تایپ فرمول ساده

هر 8 فرمول 1000 تومان

به زودی

تایپ فرمول پیشرفته: ماتریس،  انتگرال و …

هر 4 فرمول 1000 تومان

به زودی

رسم سربرگ

6000 تومان

به زودی

لطفا برای اطلاع دقیق از زمان و هزینه با ما تماس بگیرید.