طراحی جلد

طراحی جلد کتاب

یکی از اولین عناصری که در خواندن کتاب تاثیر دارد و باعث جذب خواننده به آن می شود نوع طراحی و رنگ آمیزی جلد کتاب می باشد. جلد کتاب معمولا از چند سطر نوشته و حتی تصویر و یا یک پیام خاصی تشکیل می شود.

در زمان طراحی جلد یک کتاب باید از طراحی خود مطمین باشید چون جلد کتاب هویت کتاب و نویسنده آن را مشخص می کند و نقش به سزایی در فروش کتاب شما دارد.

جلد روی کتاب

اولین بخش کتاب که مخاطب با کتاب شما ارتباط می گیرد جلد روی کتاب است.

جلد روی کتاب شامل نام نویسنده و عنوان کتاب است که باید بهترین کیفیترا داشسته باشد.

در طراحی تصویر جلد روی کتاب باید بسیار حساسیت بخرج داد.اگر تصویر جلد روی کتاب شما جذاب باشد راهی هموار برای فروش بسیار کتاب هایتان خواهید داشت .

جلد پشت کتاب

در پشت کتاب سعی کنید که خلاصه ای از کتاب شرح دهید .باید خلاصه ی پشت کتاب طوری باشد که تمام اطلاعات مورد نیاز درباره ی کتاب را به مخاطب برساند.

هزینه ی طراحی جلد کتاب

نوع طراحی جلد کتاب امکانات هزینه
طراحی جلد کتاب ساده تعیین نوع قطع کتاب دارد 50000 تومان
ارسال متن پشت و روی جلد دارد
تعداد نمونه طرح اولیه 1 عدد
ارسال عکس ها و ایده ها از مشتری ندارد
طراح متخصص در زمینه کتاب ندارد
تعداد مراحل مجاز نظر دهی توسط مشتری ندارد
عکاسی و نقاشی ویژه کتاب ندارد
طراحی جلد کتاب پیشرفته تعیین نوع قطع کتاب دارد 90000 تومان
ارسال متن پشت و روی جلد دارد
تعداد نمونه طرح اولیه 3 عدد
ارسال عکس ها و ایده ها از مشتری دارد
طراح متخصص در زمینه کتاب دارد
تعداد مراحل مجاز نظر دهی توسط مشتری 3 مرحله
عکاسی و نقاشی ویژه کتاب ندارد
طراحی جلد کتاب ویژه تعیین نوع قطع کتاب دارد 250000 تومان
ارسال متن پشت و روی جلد دارد
تعداد نمونه طرح اولیه 3 عدد
ارسال عکس ها و ایده ها از مشتری دارد
طراح متخصص در زمینه کتاب دارد
تعداد مراحل مجاز نظر دهی توسط مشتری 3 مرحله
عکاسی و نقاشی ویژه کتاب دارد

برای اطلاع دقیق از هزینه و زمان پروژه خود با ما تماس بگیرید.